Stránky české výpravy
na Genfest 2012

Zážitky z minulých Genfestů

Genfest byl pro mne nezapomenutelnou zkušeností! Dokonce více zkušeností, každá jiná, každá důležitá, včetně té první v roce 1972, kdy Genfet ještě nevznikl, ale setkání mladých lidí se říkalo Festival mladých.
Každý Genfest mě obohatil o nové objevy, radost, sdílení, mezinárodní a církevní rozměr, bratrství, sjednocený svět mezi generacemi, i přes všechny překážky.
Všechny genfesty měly jednoho “společného jmenovatele”: nikdy jsem je neprožila sama.
Genfest je mimořádná zkušenost, která pokračuje a která se v roce 2000 v rámci Světových dnů mládeže stala “vlastnictvím” mladých celého světa.
A co Genfest v Budapešti? Chystá překvapení, která je třeba objevit, ale nabízí i zkušenost, na které se můžeme podílet, když se aktivně zapojíme!
D.


Zúčastnila jsem se Genfestu v roce 2000 v Římě, kdy byl součástí Světových dnů mládeže, tradice založené papežem Janem Pavlem II.. Sešly se nás tisíce mladých z celého světa, které oslovil radikální život podle evangelia, jak se snaží žít gen a ostatní členové Hnutí fokoláre.
Prožila jsem odpoledne plné radosti z toho, že je nás mnoho, že zakoušíme Boží lásku a chceme ji přinášet všem spolu s nadějí, že je možné řešit malé i velké těžkosti lidstva.
Upevnila se ve mně touha přispět k „jednotě světa“ na tom místě, kde žiji. Přesvědčily mě o tom mnohé zkušenosti, a tehdy i příklad Chiary Luce Badano, o které se tam asi poprvé mluvilo před takovým množstvím mladých lidí. Přišla mezi nás Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, žena plná naděje, která nám svým životem dosvědčovala, že stojí za to žít pro velké ideály jako je bratrství, spravedlnost a láska - a pro ty, kdo věří: žít pro Krista, který nás nikdy nezklame.