Stránky české výpravy
na Genfest 2012

Historie Genfestu


Genfest vznikl na popud Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Je to setkání, které má být manifestací mladých, jejího ducha a touhy po společenství. Má být projevem spirituality tohoto hnutí, kterého nejsilnější aspekt – jednotu, si mládež osvojila jako svůj životný postoj.

Ale v první řadě je to místo pro osobní setkání mladých z celého světa a vzájemné poznávání a zblížení skrz rozhovory a společné zážitky.

Genfest se už v roce 1973 stal prvně místem střetnutí, kde si při různorodých aktivitách mladí vyměňovali svoje zkušenosti ze žití myšlenky bratstva a jednoty.

Je to příležitost na výměnu názorů, zkušeností a poznatků těch, kteří se snaží vidět svět jako jednu velkou rodinu, kterou jsme součástí. Právě tato platforma společného úsilí přináší nové nápady a řešení pro problémy světa, jakými jsou chudoba, nesnášenlivost, neúcta k přírodě či nedostatek porozumění a lásky.

Toto společné úsilí může ovlivnit silné tohoto světa a politiky při pohledu na problémy moderní doby a při řešení bariér mezi kultůrami, vzájemného odsuzování lidí, předsudky a konzumního egoismu.