Stránky české výpravy
na Genfest 2012

Genfest


Genfest je celosvětovým setkáním mladých, ktoré spojuje touha po světě bez bariér a rozdílů. Tento rok se uskuteční už po 12 letech pod heslem Postavme mosty. Tisíce mladých lidí tentokráte přijede do Budapešťě, známé také jako město mostů.

Tři dny v ulicích maďarské metropole mají být příležitosťí pro mladé lidi ze všech koutů světa a různých etnických skupin, aby mohli společně objevit hodnotu bratstva a jednoty. Nejen mezi rozdílnými kultůrami, ale také různými generacemi, skupinami a hnutími či mezi kresťany a veřícimi jiných náboženství. Je to výzva ukázat, že umíme žít v harmonii.