Stránky české výpravy
na Genfest 2012

Konkrétne cieľe a aktivity (SK)


Genfest chce otvoriť viaceré témy dneška, ktoré mládež citlivo vníma a rozmýšľa nad nimi. V programe sa chceme dotknúť ekonómie, umenia, politiky, sociálnych problémov, medzináboženského dialógu, ľudských práv, ale aj ekológie či médií.

Cieľom je venovať sa týmto problémom v medzinárodnom kontexte, aby sa ľudia zo všetkých kultúr a etnických skupín mohli zapojiť a prispieť svojim vkladom k budovaniu mostov bratstva medzi nami.

V centre Budapešte je plánovaných viacero aktivít, od umeleckých podujatí, cez spoločné akcie typu flashmob až po eventy, pri ktorých budú môcť mladí nadviazať nové kontakty a spoznať zaujímavých ľudí širokého profesného záberu z iných krajín.

Zimný štadión, kde program vyvrcholí, má byť miestom zdieľania osobných príbehov, skúseností s budovaním bratstva a sveta bez rozdielov, ale aj platformou na nové nápady a impulzy ako pre osobný život tak ekonomické a politické elity, ktoré rozhodujú o smerovaní sveta. Výsledkom by mal byť aj otvorený list predstaviteľom únie a OSN.